تبلیغات
انجمن نانوپزشکی - مطالب ابر علوم آزمایشگاهی
انجمن نانوپزشکی
نانو پزشکی ، افسانه علم
به سایت انجمن نانوپزشکی خوش آمدید
Chromosome fr.svg

ژن‌شناسی پزشکی یا ژنتیک پزشکی یکی از رشته‌های تخصصی پزشکی است. دانش مطالعه انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر است. دانش بررسی صفات از یک نسل به نسل دیگر در انسان را ژنتیک انسانی می‌نامند. شاخه‌ای از ژنتیک انسانی که انتقال یک صفت از نسلی به نسل دیگر را در انسان و در ارتباط با سلامت و بیماری مورد بررسی قرار می‌دهد ژنتیک پزشکی می‌نامند.


ادامه مطلب


نوع مطلب : ژنتیک، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : ژنتیک پزشکی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی، ژنتیک انسانی،


دوشنبه 28 مرداد 1392

1) واکنش های آگلوتیناسیون : به هم چسبیدن میکروارگانیسم ها و بعضی از کلاس های آنتی بادی ایجاد شده بر علیه آنها. به این آنتی بادی ها "آگلوتینین" و به این خاصیت "آگلوتیناسیون" گفته می شود.

2) واکنش های پرسی پیتاسیون: رسوب بعضی از آنتی بادی ها و ملکول های مواد محلول ( آنتی ژن محلول).به آنتی بادی "پرسیپیتین" و این واکنش را "پرسی پیتاسیون " میگویند.

3 ) واکنش های فلوکولاسیون: وقتی آنتی ژن به صورت ذرات کلوئیدی باشد (مثل کاردیولیپین قلب در تست VDRL ) واکنش را "فلوکولاسیون" نامند.

4) واکنش های هماگلوتیناسیون: اگر آنتی ژن غیرمحلول گلبول قرمز باشد واکنش بین گلبول های قرمز و آنتی بادی ضد آنرا "هماگلوتیناسیون" می نامند.

5) Themass action theory : اتصال آنتی ژن به آنتی بادی اختصاصی و دوطرفه است و از قوانین تئوری عکس العمل بین اسیدهای ضعیف و بازهای ضعیف پیروی می کند.

6)غلظت اپتیمم آنتی بادی و آنتی ژن : غلظتی از آنتی ژن و آنتی بادی که موجب حداکثر واکنش سرولوژی می گردد.ادامه مطلب


نوع مطلب : ایمنی شناسی، 
برچسب ها : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی، اصطلاحات آزمایشگاهی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
این آنتی بادی پروتئینی است که بر ضد مواد داخل هسته سلولها ایجادمی شود .این آزمایش بیشتر در بیماریهای خود ایمنی یا Autoimmune دیده میشود از خصوصیات این آزمایش این است که قبل از بروز علائم بیماری بطور واضح دیده میشود و مثبت میگردد .

ادامه مطلب


نوع مطلب : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

فیبرینوژن                            فاکتور I

پروترومبین                          فاکتورII

ترومبوپلاستین نسجی           فاکتور III

کلسیم                              فاکتور IV

پروآکسلرین(ناپایدار)               فاکتورV

آکسیلرین                           فاکتور VI

پروکونورتین((SPCA                فاکتور VII

فاکتور آنتی هموفیلیک((AHFفاکتور VIII

فاکتور کریسمس(PTC)           فاکتور IX

فاکتور استوارت                    فاکتور X

ترومبوپلاستین پلاسما(PTA)    فاکتورXI

فاکتور هاگمن                      فاکتورXII

فاکتور ثابت کننده فیبرین(FSF)  فاکتور XIII

نوع مطلب : علوم آزمایشگاهی، خون شناسی، 
برچسب ها : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


مقدمه :

افلاتوكسین ها سمومی هستند كه بوسیله تعدادی از قارچ ها كه برروی خوراك دام ومواد غذائی رشد می كنند،تولید شده ومی توانند بیماری افلاتوكسیكوزیس را درحیوانات اهلی وانسان ایجاد كنند .در مورد این سموم وبیماری های حاصله در سراسر جهان تحقیقات زیادی صورت گرفته است .

عوامل محیطی مختلفی برروی تولید افلاتوكسین دخالت دارند از این رو شدت آلودگی بستگی به موقعیت جغرافیائی ، شیوه كشاورزی ،حساسیت محصولات كشاورزی قبل از درو،پروسه تهیه مواد غذائی ووضعیت انبار محصولات دارد.

افلاتوكسین ها نسبت به سایر سموم قارچی به علت اثرات سرطان زائی وایجاد مسمومیت حاد از اهمیت بیشتری برخوردارهستند.بسیاری از كشورهابا توجه به داشتن آلودگیهای قارچی در مواد غذائی ومحصولات كشاورزی با تصویب قوانین ومقررات ویژه ای توانسته اند بهداشت وسلامتی مواد غذائی تولیدی خود را تامین نمایند.ادامه مطلب


نوع مطلب : قارچ شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : قارچ شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392

پنی سیلین ها Penicillins

پنی سیلین جی سدیم یا پتاسیم، پنی سیلین جی پروکائین (Omnacillin)، پنی سیلین جی بنزاتین (Penadur)، پنی سیلین وی (Vicillin)، کلوگزاسیلین (Orbenin)، نفسیلین، آمپی سیلین(Binotal, Pentrexyl)،آموکسی سیلین (Amoxil)، کاربنی سیلین (Pyopen)، پی پراسیلین و کوآموکسی کلاو (Augmentin)

فارماکوکینتیک- پنی سیلین ها آنتی بیوتیک های باکتریسیدی هستند که جذب متغیری از راه گوارشی دارند. پنی سیلین جی و نافسیلین در محیط اسیدی معده ناپایدار بوده و غیر فعال می شوند. بهمین جهت مصرف خوراکی آن ها ارزش درمانی ندارد و بصورت تزریقی ارائه می شوند. جذب اغلب پنی سیلین ها (بجز آموکسی سیلین) توسط غذا تحت تاثیر قرار می گیرد اما جذب پنی سیلین وی بمقدار خیلی کمی کاهش می یابد. این داروها بطور گسترده ای در اغلب مایعات بدن، بافت ها و استخوان منتشر می شوند، ولی نفوذ آنها به درون سلول ها، چشم و مننژ سالم ضعیف است. التهاب مننژ باعث افزایش نفوذ می گردد اما غلظت CSF آنها از حدود 5% غلظت پلاسمایی بیشتر نمی شود. پنی سیلین ها به مقادیر کمی متابولیزه شده (بجز نافسیلین) و عمدتا بصورت دست نخورده از طریق کلیه (تصفیه گلومرولی و ترشح لوله ای) دفع می شوند. پی پراسیلین عمدتا از راه صفراوی و کلیوی دفع شده و در بیماران با عیب شدید کار کلیه می تواند بدون خطر مصرف شود. دفع کلوگزاسیلین نیز کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد زیرا این دارو نیز از صفرا دفع شده و متابولیزه می شود. نیمه عمر اغلب پنی سیلین ها کوتاه (کمتر یا مساوی 4/1 ساعت) است.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : علوم آزمایشگاهی، باکتری شناسی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

پنی سیلین ها Penicillins

پنی سیلین جی سدیم یا پتاسیم، پنی سیلین جی پروکائین (Omnacillin)، پنی سیلین جی بنزاتین (Penadur)، پنی سیلین وی (Vicillin)، کلوگزاسیلین (Orbenin)، نفسیلین، آمپی سیلین(Binotal, Pentrexyl)،آموکسی سیلین (Amoxil)، کاربنی سیلین (Pyopen)، پی پراسیلین و کوآموکسی کلاو (Augmentin)

فارماکوکینتیک- پنی سیلین ها آنتی بیوتیک های باکتریسیدی هستند که جذب متغیری از راه گوارشی دارند. پنی سیلین جی و نافسیلین در محیط اسیدی معده ناپایدار بوده و غیر فعال می شوند. بهمین جهت مصرف خوراکی آن ها ارزش درمانی ندارد و بصورت تزریقی ارائه می شوند. جذب اغلب پنی سیلین ها (بجز آموکسی سیلین) توسط غذا تحت تاثیر قرار می گیرد اما جذب پنی سیلین وی بمقدار خیلی کمی کاهش می یابد. این داروها بطور گسترده ای در اغلب مایعات بدن، بافت ها و استخوان منتشر می شوند، ولی نفوذ آنها به درون سلول ها، چشم و مننژ سالم ضعیف است. التهاب مننژ باعث افزایش نفوذ می گردد اما غلظت CSF آنها از حدود 5% غلظت پلاسمایی بیشتر نمی شود. پنی سیلین ها به مقادیر کمی متابولیزه شده (بجز نافسیلین) و عمدتا بصورت دست نخورده از طریق کلیه (تصفیه گلومرولی و ترشح لوله ای) دفع می شوند. پی پراسیلین عمدتا از راه صفراوی و کلیوی دفع شده و در بیماران با عیب شدید کار کلیه می تواند بدون خطر مصرف شود. دفع کلوگزاسیلین نیز کمتر تحت تاثیر قرار می گیرد زیرا این دارو نیز از صفرا دفع شده و متابولیزه می شود. نیمه عمر اغلب پنی سیلین ها کوتاه (کمتر یا مساوی 4/1 ساعت) است.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : علوم آزمایشگاهی، باکتری شناسی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

باکتری‌ها متنوع‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم‌ها هستند. تعداد کمی از آنها در انسان و حیوانات و گیاهان بیماریزا است. بطور کلی بدون فعالیت آنها، حیات بر روی زمین مختل می‌گردد. بطور یقین یوکاریوت‌ها از موجودات زنده باکتری مانند بوجود آمده‌اند. نظر به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آنها را در شرایط آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب شناسان مطالعه وسیعی درباره فرایندهای حیاتی آنها انجام داده‌اند.

اینکه پروکاریوت‌ها و یا یوکاریوت‌ها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملاً مشخص نیست. اما مطالعات تفاوت‌های ژنتیکی بین یوباکتری ها، آرکی‌باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها نشان می‌دهد که هر سه گروه از دنیای مشترکی مشتق شده‌اند. شکل باکتری‌ها بر اساس شکل به ۶ گروه تقسیم می‌شود. پنج گروه اول را باکتریهای پست و گروه ششم را باکتری‌های عالی گویند.ادامه مطلب


نوع مطلب : باکتری شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : علوم آزمایشگاهی، باکتری شناسی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

آهن بدن:

کل آن بدن انسان حدود 4گرم است و1/0 درصد آن در گردش خون می باشند.حدود 65-60در صد آهن بدن در ساختمان هموگلوبین و حدود 4 درصد در ساختمان میوگلوبین وآنزیم هایی نظیر کاتالاز،پراکسیداز و... به کار رفته است.میوگلوبین که از چهار زنجیره α هموگلوبینی تشکیل شده است. ساختمانی شبیه به هموگلوبین داشته و در عضلات قرار دارد.میوگلوبین می تواند مانند هموگلوبین اکسیژن ذخیره کند. رنگ قرمز عضلات به دلیل وجود میوگلوبین بوده وعضلاتی که سفید رنگ هستند فاقد میوگلوبین می باشند.

در کبد پروتئینی از گروه بتا گلوبین ها به نام آپوترانسفرین ساخته شده و از طریق صفرا وارد روده می شود.این پروتئین در روده با آهنی که از طریق غذا وارد بدن می شود ترکیب و ترانسفرین را تشکیل می دهد. سلول های پوششی روده برای ترانسفرین گیرنده دارند.ترانسفرین به گیرنده متصل شده وبه صورت پینوسیتوز جذب واز طریق غشاء قاعده ای به صورت اگزوسیتوز وارد گردش خون می شود.ادامه مطلب


نوع مطلب : علوم آزمایشگاهی، خون شناسی، 
برچسب ها : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
سرطان استخوان از سنین شیرخوارگی تا سالمندی می تواند ایجاد شود و سبب فلج عضو و یا مرگ فرد مبتلا شود . سرطان استخوان به سارکوم Sarcome نیز شهرت دارد و در تمام دنیا شایع است . سرطانهای دیگر بدن از جمله سرطان پستان ، ریه ، پروستات ، تیروئید و کلیه ها نیز قادرند به استخوانها منتقل شده و آن را تخریب کنند .


ادامه مطلب


نوع مطلب : علوم آزمایشگاهی، خون شناسی، 
برچسب ها : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
از میان آزمایش‌های گوناگونی که برای غربالگری و تشخیص بیماری‌ها انجام می‌دهیم، آزمایش خون حس دیگری دارد.
از درد ناچیز وارد شدن سوزن به دست‌مان که بگذریم، دیدن خونی که از بدن ما بیرون می‌آید برای خیلی‌ها احساس چندان خوشایندی را به دنبال ندارد....
اما خون دادن همیشه برای آزمایشگاه نیست. گاهی احساس یک وظیفه انسانی به ما حکم می‌کند که برای کمک به هم‌نوعان‌مان خون‌مان را اهدا کنیم. 10 نکته زیر به شما کمک می‌کنند تا در راه رسیدن به این حس خوب معنوی با کمترین مشکل و هراسی روبه‌رو شوید.


ادامه مطلب


نوع مطلب : علوم آزمایشگاهی، خون شناسی، 
برچسب ها : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

Acquired immune deficiency syndrome (AIDS) = سندرم نقص ایمنی اکتسابی

یک بیماری ویروسی است که منجر به تخریب قدرت دفاعی بدن در مبارزه با عوامل عفونت زا می شود و د رنتیجه بدن را مستعد به ابتلاء به سایر بیماریها می کند

A viral disease that destroys the body's ability to fight infections, leaving the body susceptible to many other diseases.

Acute = شروع ناگهانی علائم یک بیماری

A sudden onset of symptoms or disease.

Adenocarcinoma = سرطان غدد مترشحه خارجیادامه مطلب


نوع مطلب : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
نزدیک به 600 نوع آنتی ژن در 23 گروه خونی به عنوان آنتی ژنهای گروههای مختلف خونی مطرح است برخی از این آنتی ژنها اهمیت زیادی در بالین دارند مثل ABO و Rh. برخی از این آنتی ژنها در شرایط خاصی ایجاد مشکلات بالینی می کنند برای مثال در بیماریهای اتوایمیون، در مواقع نادری از انتقال خون و همچنین در زایمان که ایجاد مشکلات همولیتیک در نوزاد می کند. به خاطر اهمیت گروههای خونی یادگیری همه ی آنها ضروری است به غیر از آنتی ژنهای گروههای خونی سیستم کمپلمان هم در بحث ایمنوهماتولوژی حائز اهمیت است. 3 رکن اساسی در ایمنوهماتولوژی آنتی ژن، آنتی بادی و کمپلمان می باشد. آنتی ژنها مربوط به گروههای خونی و آنتی بادی بر علیه این آنتی ژنها تولید می شود که برخی از این آنتی بادی ها توانایی فعال کردن کمپلمان را دارند.


ادامه مطلب


نوع مطلب : ایمنی شناسی، خون شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : خون شناسی، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392
پاسخ های التهابی حاصل از واکنش های ایمونولوژیک را واکنش های ازدیاد حساسیت می نامندوبه عبارتی هرگاه سیستم ایمنی دچار بی نظمی شده وسلول های دخالت کننده با انجام وظیفه بیش از حدباعث آزارها وآسیب های بافتی بشوند به این فرآیند ازدیاد حساسیت رخ می دهد.برطبق پیشنهادهای ،واکنش های ازدیادحساسیت در چهار نوع طبق بندی می کنند:


ادامه مطلب


نوع مطلب : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392

فاویسم(باقلا)

گلوكز 6- فسفات دهیدروژناز (G6PD) یك آنزیم حیاتی كلیدی در چرخه متابولیسم گلوكز می‌باشد كه گلوكز 6- فسفات را به 6- فسفوگلوكونیك اسید تبدیل می‌كند و در ضمن این عمل NADPH تولید می‌شود. این ماده برای احیاء كردن گلوتاتیون ضروری می‌باشد. وجود گلوتاتیون برای خنثی كردن مواد اكسیدان ضروری است. در صورت نبودن گلوتاتیون احیاء شده، مواد اكسیدان باعث رسوب هموگلوبین و تشكیل Heinz bodies (اجسام هنز)می‌شوند و غشای گلبول قرمز آسیب جدی می‌بیند و این دو تغییر باعث از بین رفتن زودرس گلبول‌های قرمز می‌شوند.ادامه مطلب


نوع مطلب : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، 
برچسب ها : ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، نانوپزشکی،


سه شنبه 24 اردیبهشت 1392


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


رهبر معظم انقلاب:
ما قله فناوری نانو را زود شناخته ایم؛ حال دو
چیز مهم است:
یکی همت شماست که حتما در این مساله کوتاه نیایید...یعنی دانشمندان سرتاسر کشور، شبکه آزمایشگاهی سرتاسر کشور و حتی
دانشجو، دانشگاهی و دانش آموز. از همه اینها استفاده کنید.
و دوم کمکهایی که باید بشود ...برای رسیدن به آن باید بودجه ای معادل دو درصد سرمایه گذاری دولتهای جهان به این برنامه اختصاص داده شود...

مدیر وبلاگ : حسین حزبی
مطالب اخیر
نظرسنجی
شما بیشتر در چه موضوعی مایل هستید اطلاع پیدا کنید؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ برای انجمن نانوپزشکی محفوظ است