تبلیغات
انجمن نانوپزشکی - مطالب رضا نظر زاده
انجمن نانوپزشکی
نانو پزشکی ، افسانه علم
به سایت انجمن نانوپزشکی خوش آمدید
مولكولهای مغناطیسی MM، ماكرومولكول های پیچیده ای هستند كه در شرایط معینی دارای یك  اسپین بزرگ  (به عنوان مثال در مورد منگنز 10=S )و یك آنیزوتروپی مغناطیسی محوری قابل توجهی دارند .  مولكول های مغناطیسی می توانند از ٤ تا بیش از 30 یون پارامغناطیس برهمكنش كننده مانند كروم، مس، آهن و منگنز داشته باشند كه هر یك از آنها یك گشتاور مغناطیسی خالص كه ناشی از اندازه حركت زاویه ای ذاتی آنها است دارا می باشند.( به عنوان مثال اسپین)  یون ها توسط برهمكنش های آنتی فرومغناطیس یا فرومغناطیس با هم جفت شده كه در بعضی مواقع منجر به خواص مغناطیسی قابل توجهی مانند اسپین های حالت پایه ی اصلی (Mn12 ) و تغییر ناگهانی حالت مغناطیسی (چرخ های آهنی مولكولی )می شود.  گشتاورهای اتمی برهمكنش كننده توسط یك كمپلكس بزرگ از لیگاند های آلی غیر مغناطیس كه آنها را از اندازه ی حركت مولكول های همسایه محافظت می كند احاطه می شود .  مولكول های مغناطیسی می توانند ساختارها هندسی گوناگونی مانند دیمر ها (Fe2)، چهار وجهی ها (Cr4)، مكعب ها ( Cr8)، حلقه ها (Fe10)، بیست وجهی ها (Fe30 )و سایر ساختارهای پیچیده (Mn12 )داشته باشند .  تهیه ی كمپلكس های فلزی چند هسته ای به كمك روش های متداول شیمیایی مانند مانند تكنیك های بنیادی حاصل می شود. 
نوع مطلب : آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، 
برچسب ها : معرفی کلی ملکول های مغناطیسی، نانو مغناطیس،


یکشنبه 31 شهریور 1392
مولكول های مغناطیسی ساختارهایی با خصوصیات جالب دارند كه منعكس كننده ی رفتار كوانتومی  در مقیاس ماكروسكوپی و نشان دهنده ی سایر پدیده های مغناطیسی هیجان انگیز است .  وقتی مولكول های مغناطیسی در یك میدان مغناطیسی قرار می گیرند خاصیت مغناطیسی خود را از دست می دهند .بدین معنی كه رها شدن از مغناطیس شدن رخ می دهد .  با وجود اینكه مولكول های مغناطیسی تحت مقادیر دمایی معینی، حالت اسپینی خود را حفظ می كنند ولی بعضی ازآنها (كه مواد با اسپین متقاطع نامیده می شوند ) می توانند حالت مغناطیسی خود را به خاطر حضور یك عامل خارجی (مانند نور ) حفظ كنند  .  مولكول های مغناطیسی می توانند در یك آرایش سه بعدی كه تشكیل دهنده ی تك كریستال ها می باشد قرار گیرند .  با در نظر گرفتن فواصل معینی كه یكی از دیگری قرار گرفته و داشتن یك محافظ از لیگاندهای آلی، مولكول های مذكور تنها می توانند با برهمكنش های ضعیف جفت شوند .بدین طریق پاسخ توده ی ماده به محرك خارجی منعكس كننده ی رفتار تك تك مولكولهاست. 
نوع مطلب : آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، 
برچسب ها : خواص ملکول های مغناطیسی، نانو مغناطیس،


یکشنبه 31 شهریور 1392

آئروژل ها مواد متخلخلی هستند كه معموﻻ از طریق یك فرایند سل- ژل همراه با یك مرحله ی خشك كردن ویژه بدست می آیند .در اثر یكپارچگی، مواد متخلخل از نظر ریخت شناسی مشابه با رشته های مرواریدی هستند كه بصورت سه بعدی بهم پیوسته اند . ساختارهای اكسید فلزی و سیلیكا جزء رایجترین آئروژل های معدنی هستند در حالیكه آئروژل های كربنی یكی از دسته های مهم در انواع آلی می باشند . ذرات آئروژل دارای ذراتی با قطر چند نانومتر ) 5-2نانومتر ( می باشند .این ذرات با دارا بودن خصوصیاتی مانند نسبت سطح به حجم باﻻ(حدود109m-1 )و مساحت مخصوص باﻻ تا چند صد m2/g موجب شده تا برای ساخت كاتالیزور، سوبستراهای كاتالیزگر و جاذب ها ایده ال باشند . ساختار محیط های متخلخل می تواند شامل میكرپر ها، مزوپرها و ماكروپرها باشد .دانسیته ی ظاهری آئروژل ها بین 0/003-0/35 گرم بر سانتی متر مكعب می باشد در حالیكه حجم آنها كه توسط ماده جامد اشغال می شود 0/13-15 درصد می باشد. اضافه كردن افزودنی ها به درون آئروژل منجر به ایجاد موادی موسوم به كامپوزیت های آئروژل می شود .نقش افزودنی ها، افزایش خواص آئروژل های خالص یا بهره بردن از خصوصیات مطلوب افزودنی است كه مبتنی بر كاربرد آن می باشد.

نوع مطلب : آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، 
برچسب ها : آئروژل ها، نانو ساختار ها،


آئروژل ها ساختارهای غیرعادی ای هستند كه خواص مهییجی از عایق حرارتی نامتعارف گرفته تا رفتار نوری و الكتریكی ویژه از خود نشان میدهند.


به طور كلی خواص آئروژل ها به پارامترهای ساختاری آنها نظیر اندازه حفره، اندازه ذرات اولیه و غیره بستگی دارد .این پارامترها به وسیله انتخاب دقیق مقدار و طبیعت ماده شیمیایی مورد استفاده برای ساختن ماده ژل اولیه می تواند كنترل شود. آئروژل ها هدایت دمایی بسیار كمی دارند كه غالبا ناشی از ساختار منحصر به فرد آنها می باشد .شبكه ای از ذرات كوچك و حفره های باز اندازه هایی از مرتبه نانومتر . بسته به موادی كه ساختار اصلی ماده جامد را تشكیل می دهد، آئروژل های می توانند نقش عایق های الكتریكی )مانند آئروژل های سیلیكایی ( یا مواد هادی )مانند آئروژل های كربنی ( داشته باشند. آئروژل های به طوركلی شفاف هستند .با این وجود در یك بررسی دقیق تر، رفتارهای نوری مشخصه آنها به دنبال پدیده های جذب و پراش كه در ماده اتفاق می افتد، مورد توجه قرار گرفته است. خواص شیمیایی این ساختارها غالبا به طبیعت گروههای سطحی بستگی دارد كه تعیین كننده طبیعت آب دوست /آب گریز بودن آنها است


نوع مطلب : آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، 
برچسب ها : آئروژل ها، نانو ساختارها،


اینم یه تعریف مهربون تر از دندریمرها
دندریمرها (از واژه ی یونانی "دندرون" به معنای "درخت" و پسوند یونانی "مر" به معنای "بخش" )مولكول های شاخه داری هستند كه شامل یك بخش مركزی متصل به شاخه های درخت مانند بوده كه به شكل تكرار شونده ای به یكدیگر متصل هستند .  دندریمرها به جای استفاده از واحد های مونومری AB كه سبب تولید پلمیرهای معمولی می شود از واحد های مونومری n AB (٣،٢=n )ساخته شده اند .به طور معمول دندریمرها توسط فرایندهای بازگشتی ساخته می  شوند،كه هر چرخه منجر به ایجاد یك ﻻیه از شاخه ها موسوم به "نسل" می گردد  .  دو روش سنتزی جداگانه برای ساخت دندریمرها به كار می رود .در روش واگرا رشد از هسته آغاز می شود و به شكل شعاعی پیش می رود .در روش همگرا حالت عكس رخ می دهد :فرایند در حاشیه آغاز می شود و به طرف داخل رشد می كند .  تا به امروز دو گروه از خانواده ی دندریمر ها به شكل تجاری قابل دسترس می باشد :پلی آمیدو آمین ها (PAMAM) و پلی پروپیلن ایمین ها

  .(PPI)
اولین ساختارهای دندریتیكی، دندریمرهای پلی لیزین بودند كه توسط رابرت دنك والتر و همكارانش ازallied crop  شناخته شد .به دنبال آن در سال ٤٨٩١، دندریمرهای  PAMAN شناخته شد .ساختارهای دندریتیكی حاصل تا ٠١ نسل را نشان می دهند و وزن مولكولی بیش از ٠٠٠٠٩ گرم بر مول را دارا هستند.

نوع مطلب : آموزش نانو، آشنایی با نانوتکنولوژی، آشنایی با نانوپزشکی، 
برچسب ها : دندریمرها،


چهارشنبه 6 شهریور 1392
یكی از هیجان انگیزترین كاربردها (در زمینه پژوهشی حال حاضر )ارائه نانو دستگاه های زیستی بر پایه دندریمر ها می باشد .به عنوان یك عامل درمانی، دندریمر می توانند در مبارزه با بیماریهایی مانند سرطان كمك شایانی كنند . تاكنون محققان دندریمرهای خاصی را ایجاد كرده اند كه وظیفه های  خاصی مانند رساندن دارو و تشخیص بیماری انجام می دهند .مرحله ی بعدی انباشتگی آنها موسوم به تكتو دندریمر می باشد كه تمامی این كاربردها را در برخواهد داشت.

[http://www.aparat.com/v/PJyp1]

نوع مطلب : انیمیشن های نانو، آموزش نانو، 
برچسب ها :


چهارشنبه 6 شهریور 1392
یك نمونه ی جالب برای محبوس كردن فیزیكی درون دندریمرها به وسیله ی میجر و همكارانش ارائه شده است . آنها گروههای انتهایی سیستم مهمان-میزبان را محبوس كردند بنابراین مولكول های مهمان به طور دائم محبوس می گردند .به عﻼوه آنها آزادسازی انتخابی مولكولهای گیرافتاده را با استفاده از حذف انتخابی ﻻیه های دندریتیكی و اعمال واكنشهای شیمیایی، را نشان دادند.


[http://www.aparat.com/v/AkIeW]

نوع مطلب : کاربرد نانو در علوم پزشکی، آشنایی با نانوپزشکی، آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، انیمیشن های نانو، 
برچسب ها : محبوس كردن فیزیكی درون دندریمرها، دندریمر،


چهارشنبه 6 شهریور 1392
بسته به تعداد نسل ها، دندریمرها مقیاس وسیعی از ابعاد را كه غالبا شبه نانو بوده را پوشش می دهند .در سومین نسل، دندریمرها قابل مقایسه با هورمون انسولین می باشند .در پنج نسل، دندریمر ها ابعاد پروتئین انتقال اكسیژن، هموگلوبین را بدست می آورند .در مقایسه با پروتئین ها، دندریمرها بسیار كوچكتر از سلول ها هستند و امكان استفاده های زیستی مختلفی را به وجود می آورند.

[http://www.aparat.com/v/yGLbB]

نوع مطلب : کاربرد نانو در علوم پزشکی، آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، انیمیشن های نانو، 
برچسب ها : ابعاد دندریمرها، دندریمرها،


چهارشنبه 6 شهریور 1392
[ با انتخاب دقیق اجزاء سازنده ی مولكولی دندریمرها، می توان كاربردهای سودمند وسیعی را به این ساختارهای پیچیده بخشید .بسته به اینكه چه بخشی از دندریمر دستكاری شده است به كار گرفته شدن آن می تواند به شكل خارجی یا )به شكل پیچیده تر (داخلی باشد .مهمترین زمینه ی مهم كاربرد دندریمرهای PAMAM و  PPI در سازگاری زیستی آنها میباشد.
[http://www.aparat.com/v/oRNaU]

نوع مطلب : آشنایی با نانوپزشکی، آموزش نانو، انیمیشن های نانو، 
برچسب ها : دندریمرها، کاربرد دندریمرها،


سه شنبه 5 شهریور 1392
دندریمر های می توانند به عنوان نمونه های اولیه به منظور ساخت ساختارهای پیچیده ی كنترل شده كه فراتر از هر یك از دندریمر ها می باشد، به كار روند .ساختارهای ابر مولكولی سه بعدی و دو بعدی براساس تشكیل پیوند كواﻻن و خود انباشتگی از طریق پیوند های هیدروژنی می تواند حاصل شود .این ابرساختارها كه احتماﻻ نقش مهمی در درمان شناسی در آینده دارند موسوم به مگامر هستند
[http://www.aparat.com/v/527F6]

نوع مطلب : آشنایی با نانوتکنولوژی، آموزش نانو، انیمیشن های نانو، 
برچسب ها : دندریمر ها، مگامر،


سه شنبه 5 شهریور 1392
توضیحی مختصر دربارها دندریمرها :
دندریمرها در مقابل پلیمرهای خطی كه اغلب ساختارشان بطور اتفاقی وتصادفی شكل می گیرد،  دندریمرها ساختار مشخصی دارند كه شامل یك هسته مركزی با شاخه هایی است كه به شكل شعاعی قرار گرفته اند .ساختار و كاركرد آنها مشابه پروتئین های كروی است .در نسل های باﻻتر (٤>)، ساختار آنها به صورت سه بعدی و شبه كروی تغییر می یابد .  نیروهای درون مولكولی اصلی، پیوندهای كواﻻن هستند اما انواع دیگر برهمكنش ها (برای مثال پیوند هیدروژنی )هم شناخته شده است .در یك نسل خاص (٤> ) دندریمرها به شكل كروی تغییر شكل می یابند .آنها همچنین به خاطر تحرك صورتبندی شاخه هایشان، توانایی محبوس كردن گونه های مهمان به شكل درون مولكولی را دارند .  مراكز درونی همانند گروههای انتهایی سطحی می توانند به عنوان مراكز اتصال گروههای عاملی شیمیایی مورد استفاده به كار گرفته شوند .این طبیعت چند پیوندی دندریمرها موجب می شود تا به عنوان مواد نوید دهنده ای برای بسیاری از كاربردها باشد( .برای مثال :پدیده های ذخیره و مصرف انرژی،  رساندن دارو و ژن.)  علیرغم اینكه مولكول های دندریمر بزرگتر از مولكول های كﻼسیكی تشكیل دهنده ی SAM هستند ولی آنها می توانند تك ﻻیه های خود انباشته (SAM)، ابر ساختارهای مولكولی و توده های میسل وار را تشكیل دهند.
نوع مطلب : آموزش نانو، آشنایی با نانوتکنولوژی، 
برچسب ها : دندریمرها،


دوشنبه 4 شهریور 1392

- روش سایش دانه‏ای (Pearl milling technique)
در این روش دارو، سورفاکتانت و آب وارد محفظه‏ ی سایش حاوی دانه‏ های سایشی
(milling pearls)
که از جنس شیشه، زیرکونیوم اکسید یا رزین پلی استایرن هستند شده و با چرخش دانه‏ ها با انرژی بالا، دارو به نانوذره تبدیل می‏شود . در کل، بهینه‏ سازی این روش به عوامل زیر بستگی دارد:
میزان دارو
تعداد دانه‏ های سایشی
سرعت سایش
زمان سایش
دما
اگر میزان دارو و زمان سایش زیاد باشد، احتمال تجمع ذرات و کلوخه شدن آنها افزایش می‏یابد. با افزایش سرعت سایش و نیز تعداد دانه‏ های سایشی، میزان انرژی مصرفی توسط دستگاه بیشتر می‏شود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
در برخی گزارش‏ها ذکر شده است که کاهش دما از کلوخه شدن ذرات جلوگیری می‏نماید. به همین دلیل در بسیاری از فرآیندهای تولید، با وارد کردن نیتروژن مایع دمای محفظه‏ ی سایش را کاهش می‏دهند .
روش سایش دانه‏ای ساده است و برای داروهای نامحلول در محیط مایی و غیر مایی کاربرد دارد. این فرآیند در حجم ‏های مختلف از میلی‏ لیتر تا لیتر قابل استفاده است و در نتیجه هم در آزمایشگاه‏ های تحقیقاتی و هم در صنعت قابلیت اجرا دارد .
اولین محصولی که با این روش تولید شد، Rapamune® بوده است که در سال 2000 معرفی گردید. این روش تولید در مقایسه با تکنیک رسوبی نیاز به انرژی بیشتری دارد. به علاوه این نگرانی نیز وجود دارد که با سایش دانه‏ ها ترکیباتی از آنها وارد محصول شده و موجب آلودگی محصول نهایی شود. همچنین این روش زمانبر است و این زمان ممکن است از چند ساعت تا چند روز ادامه یابد که همین موضوع احتمال آلودگی میکروبی فرآورده را افزایش می‏ دهد
.ادامه مطلب


نوع مطلب : کاربرد نانو در علوم پزشکی، آموزش نانو، 
برچسب ها : تهیه‏ ی نانوذرات کریستالی، نانوذرات کریستالی،


یکشنبه 3 شهریور 1392

در کل روش‏های تولید نانوذرات کریستالی به دو دسته‏ ی بالا- پایین (top-down) و پایین- بالا (down-top) تقسیم می‏شوند. روش پایین- بالا مانند روش رسوبی به این معنا است که نانوکریستال‏ها از مولکول‏ها ساخته می‏شوند اما در روش بالا- پایین مانند تکنیک هموژنایز کردن و سایش دانه‏ای، نانوکریستال‏ها با تخریب و واپاشی مرحله به مرحله از پودر سخت ایجاد می‏گردند


ادامه مطلب


نوع مطلب : داروسازی، کاربرد نانو در علوم پزشکی، آموزش نانو، 
برچسب ها : نانوذرات کریستالی،


یکشنبه 3 شهریور 1392

امروزه بسیاری از داروها به دلیل انحلال کم در حلال‏های مایی و غیر مایی، در مراحل اولیه‏ی تحقیقات کنار گذاشته می‏شوند. یک راه مناسب برای رفع این مشکل استفاده از نانوکریستال‏ها است که قابلیت استفاده در صنعت و آزمایشگاه را دارند. برای تولید این ساختارها روش‏هایی مانند بکارگیری هموژنایزر با فشار بالا یا استفاده از سایش و همچنین روش رسوبی وجود دارد. این ساختارها تاکنون توانسته‏اند به خوبی جایگاه خود را در بازار و تحقیقات دارویی پیدا کنند و نمونه‏ های موفقی از فرمولاسیون را در سطح دنیا معرفی نمایند. ساده¬تر بودن ساخت و نیز عوارض کمتر از ویژگی‏های اصلی این نانوساختارها است که دلیل عمده‏ی آن، عدم نیاز به فرمولاسیون‏های پیچیده برای وارد کردن دارو در ساختار نانو و حفظ پایداری محصول می‏باشد.
ادامه مطلب


نوع مطلب : داروسازی، کاربرد نانو در علوم پزشکی، 
برچسب ها : نانوکریستال‏های دارویی، نانو در داروسازی،


یکشنبه 3 شهریور 1392

استفاده از محلول یا ژلهای آمورف اولیه از پرکاربردترین روشهای تولید نانوکریستالهای زئولیتی است. در این روش سوسپانسیون کلوئیدی پایداری از ذرات زئولیتی مجزا تشکیل میشود که اغلب دارای توزیع اندا‌زه ذرات کوچک و زیر ۱۰۰ نانومتر است. در روش دیگر، یعنی سنتز با تلمپلت‌های محدودکننده ، یک ماتریس بیاثر و خنثی، فضای محدودی را برای استقرار اتمها فراهم میکند که کریستال زئولیت در آن متبلور میشود و توزیع اندازه ذرات کنترل‌شده را به ‌دست میدهد.
این مقاله در نشریه فناوری نانو شماره 189 در تاریخ 1392/04/30 به چاپ رسیده است.
تاریخ مقاله : 1392/04/15

دریافت فایل مقاله
 نوع مطلب : گزارشات نانو، مقالات نانوپرشکی، 
برچسب ها : تولید نانوزئولیت، مقالات نانو،


یکشنبه 3 شهریور 1392


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


رهبر معظم انقلاب:
ما قله فناوری نانو را زود شناخته ایم؛ حال دو
چیز مهم است:
یکی همت شماست که حتما در این مساله کوتاه نیایید...یعنی دانشمندان سرتاسر کشور، شبکه آزمایشگاهی سرتاسر کشور و حتی
دانشجو، دانشگاهی و دانش آموز. از همه اینها استفاده کنید.
و دوم کمکهایی که باید بشود ...برای رسیدن به آن باید بودجه ای معادل دو درصد سرمایه گذاری دولتهای جهان به این برنامه اختصاص داده شود...

مدیر وبلاگ : حسین حزبی
مطالب اخیر
نظرسنجی
شما بیشتر در چه موضوعی مایل هستید اطلاع پیدا کنید؟
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبلاگ برای انجمن نانوپزشکی محفوظ است